Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρία EPSILON ΝΕΤ στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2023:

2023

07/03

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 2022
2023

11/04

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022
2023

20/04

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
2023

30/05

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2023
2023

30/06

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
2023

18/07

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος
2023

19/07

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)
2023

25/07

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος
2023

26/09

Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου 2023
2023

21/11

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2023

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)

Η Εταιρεία EPSILON ΝΕΤ στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022

2022

28/02

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 2021
2022

22/03

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021
2022

29/03

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
2022

24/05

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2022
2022

30/06

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
2022

19/07

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος
2022

20/07

Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)
2022

26/07

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος
2022

20/09

Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου 2022
2022

22/11

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου 2022

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)