Η Epsilon Net παρουσιάζει τα PYLON Workshops

Η Epsilon Net μέσα από τις συνεχείς δράσεις της επιβεβαιώνει τη στρατηγικής της απόφαση να εξοπλίσει με τεχνογνωσία τους συνεργάτες της, αλλά και να αλληλοεπιδράσει τεχνολογικά μαζί τους, με απώτερο σκοπό την καθιέρωση των εφαρμογών της πλατφόρμας PYLON στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού (ERP). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής διεξήχθησαν με ιδιαίτερη επιτυχία τα πρώτα workshops της πλατφόρμας PYLON. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα την Τρίτη 19 και 26 Ιουνίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, με θέμα: “PYLON SFA Παρόν & Μέλλον”.

To PYLON SFA (Sales Force Automation) είναι μία εφαρμογή ασύρματης παραγγελιοληψίας (mobile, tablet) που μεταμορφώνει την πώληση σε μία άμεση και ευέλικτη διαδικασία. Διαθέτει δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Online & Offline, δημιουργεί παραγγελίες σε 1’ και λειτουργεί σε οποιοδήποτε σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πώληση.

Ο σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων, παρά τον ένα χρόνο διάθεσης του, ήταν το αφετήριον έρμα για την δημιουργία workshops που αποσκοπούν στην πρώτη αποτύπωση εμπειριών λειτουργίας, χρήσης και υποστήριξης.

Στα workshops παρουσιάστηκαν λειτουργικές δυνατότητες του PYLON SFA, η ορθή λειτουργία του στα συνεργαζόμενα devices, καθώς και το roadmap εξέλιξης του. Με το τέλος της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ομάδας παραγωγής του PYLON και των συνεργατών της Epsilon Net, γεγονός που οδήγησε στη διαπίδυση ιδεών και τη δημιουργία νέων τεχνολογικών λειτουργιών.

Ο Διευθυντής Δικτύου Συνεργατών της Epsilon Net κ. Γιάννης Νικολαΐδης ανέφερε: «Ο θεσμός των workshops αποτελεί σημαντική ενέργεια στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που έχουμε με το δίκτυο συνεργατών μας. Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσης και εμπειριών οδηγεί σε συμπεράσματα και ενέργειες για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις. Ταυτόχρονα έχει σκοπό να βελτιώσει το γενικότερο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τους τελικούς πελάτες μας μέσα από προϊόντα λογισμικού, εργαλεία και μεθοδολογίες εξυπηρέτησης – υποστήριξης».

Ο CTO της Epsilon Net κ. Ανδρέας Γρίμπελας πρόσθεσε για τα workshops: «H επιτυχία ενός workshop δεν οφείλεται μόνο στην αρτιότητα ή στις λύσεις του προϊόντος, αλλά και στο μέγεθος ανάμειξης των συμμετεχόντων. Με χαροποίησε το γεγονός ότι η γνώση των συμμετεχόντων ως προς το αντικείμενο κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα αναδεικνύοντας προτάσεις και ιδέες που συνάδουν με την καινοτομία και την εξέλιξη».