Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από.30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω εκλεγείς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

O κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απέκτησε MBA Certificate, από το Institute of Management and Entrepreneurship of South Eastern Europe (IMESE), (Business School του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας), ενώ είναι κάτοχος EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT, από το Chartered Management Institute, UK.

Διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας σε κλάδους όπως Τρόφιμα και Αγροτικά προϊόντα, στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, στον κλάδο της Ενέργειας και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ενώ διατέλεσε για μια τριετία μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Εταιρία διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας.

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά και διαφοροποιημένα έργα, όπως

 1. στην εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα
 2. στην εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat), και σε Διεθνή έργα Τεχνικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Διεθνείς πόρους.

 

Διετέλεσε την περίοδο 2016-2017 Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, όπου επέτυχε να κάνει τον Όμιλο κερδοφόρο μετά από μια περίοδο 10 ετών συνεχών ζημιών.

 

Μετά την ως άνω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,
 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 9. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
 10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της EPSILON NET AE κατά τη συνεδρίαση της 30/05/2022 αποφάσισε την εκλογή του κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΝΗ, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία που λήγει την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης και ανασυγκρότησε σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως: 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής.