Ο Όμιλος EPSILON NET υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

O Όμιλος EPSILON NET αποδεικνύει έμπρακτα τη διαχρονικότητα της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής της διοίκησης και την έμφαση στις αξίες της διαφάνειας, της συνεργασίας και της ισότητας. Υποστηρίζοντας μια δράση που προωθεί την αποδοχή της διαφορετικότητας και την πολιτική των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο, προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Ο Όμιλος EPSILON NET υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Η υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, παρουσία της Group HR Director της Epsilon Net, Νάσιας Σκούντζου και του Προέδρου του ΚΕΑΝ και ιδρυτή της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, Σταύρου Μηλιώνη.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και το Diversity Charter Greece. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την αποτροπή των διακρίσεων στον χώρο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Οι βασικοί πυλώνες που συνιστούν τη Διαφορετικότητα είναι: Το φύλο, η ηλικία, η φυλή και το χρώμα, η αναπηρία και η χρόνια πάθηση, η εθνική και η εθνοτική καταγωγή και ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, η Νάσια Σκούντζου, Group HR Director δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που υπογράφουμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στο DNA της Epsilon Net δεν αποτυπώνεται μόνο η επιχειρηματική επιτυχία, αλλά και η προσήλωση στην αξία της Διαφορετικότητας των εργαζομένων της, που ανήκει στις θεμελιώδεις αξίες που φέρει η Epsilon Net από την ίδρυσή της. Καλλιεργούμε μια κουλτούρα η οποία εκφράζει τον οργανισμό μας, από τον Πρόεδρο έως κάθε έναν από τους εργαζομένους, που σέβεται τις διαφορετικές αντιλήψεις & συνήθειες και αγκαλιάζει τη μοναδικότητα των ανθρώπων μας. Η διαφορετικότητα και η πολυφωνία των ανθρώπων γεννούν τη δημιουργία και την εξέλιξη, προάγουν την ομαδικότητα και κατευθύνουν το όραμα των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας από την Epsilon Net ο κ. Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ, δήλωσε: «Η Epsilon Net, o Όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής, της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και της εκπαίδευσης, έγινε μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το «δίκτυο» των επιχειρήσεων που αγκαλιάζουν τη Διαφορετικότητα και εργάζονται προς την υγιή και απρόσκοπτη ενσωμάτωση διαφορετικών στελεχών στην καθημερινή τους λειτουργία. Τους καλωσορίζουμε»