Πρακτικό Ανασυγκρότησης Δ.Σ. - Είσοδος Νέου Μέλους