Σημαντικές εξαγορές στον τομέα του Hospitality, με σκοπό τη δημιουργία «all in one solution» για ολοκληρωμένα συστήματα τεχνολογικών λύσεων στο software της Τουριστικής Βιομηχανίας

Η EPSILON NET ανακοινώνει τη συμφωνία απόκτησης (πλειοψηφικού) ποσοστού σε τρείς (3) επιχειρήσεις με εξειδίκευση στον τομέα των συστημάτων τεχνολογίας για το δυναμικό τομέα του Τουρισμού. Συγκεκριμένα η μητρική εταιρία του Ομίλου εξαγόρασε και απέκτησε:

  • το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της αγγλικής εταιρίας «Hotel Availabilities Ltd» έναντι του ποσού των € 98.000, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων Channel Manager για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα (https://hotelavailabilities.com),
  • το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρίας «BookOnlineNow IKE» έναντι του ποσού των € 220.000, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων On line κρατήσεων (booking engine) για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα (https://bookonlinenow.net/) και
  • το 55% της κυπριακής εταιρίας «HotelonCloud Ltd», στρατηγικού διανομέα της BookOnlineNow στο εξωτερικό, έναντι του ποσού των € 180.000.

 

 

Οι συγκεκριμένες κινήσεις, εντάσσονται στην πολιτική ανάπτυξης του Ομίλου σε δυναμικές κάθετες αγορές και στη δημιουργία ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊοντικών λύσεων και υπηρεσιών με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς και τη σταδιακή ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων για το εξωτερικό. Με την προσθήκη των προϊόντων των νέων εταιριών, ο Όμιλος διαθέτει πλέον την πληρέστερη παλέτα «all in one solution» για την τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα που περιλαμβάνει:

  • PMS & ERP για μεσαία και μεγάλα ξενοδοχεία
  • On Cloud PMS για μικρομεσαία ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα
  • On Cloud εξειδικευμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για μικρά και μικρομεσαία τουριστικά καταλύματα
  • Συστήματα διαχείρισης Ηλεκτρονικών Καναλιών Κρατήσεων (Channel Μanager)
  • Συστήματα on line κρατήσεων από τις εταιρικές ιστοσελίδες (Booking Engine)
  • Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού (HRM) για Ξενοδοχεία, Μισθοδοσίας και Time Attendance
  • Online σύνδεση όλων των παραπάνω συστημάτων με τις λογιστικές εφαρμογές του Ομίλου, αυτόματη σύνδεση με τον πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital και αυτόματη αποστολή των εκδιδόμενων παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ

 

Ακολουθούν αναλυτικότερα στοιχεία για τις εταιρίες:
Η Hotel Availabilities Ltd, έχει εξειδικευτεί στην ανάπτυξη και διάθεση του συστήματος κεντρικής διαχείρισης κρατήσεων για ξενοδοχειακές μονάδες (Channel Manager). Το Channel Manager της εταιρίας διασυνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό καναλιών (booking.com, Expedia, Hotelbeds, κ.α.) που ξεπερνούν τα 65 και παράλληλα παρέχει έξυπνες λειτουργίες στον διαχειριστή του ξενοδοχείου με στόχο την εξειδικευμένη προσέγγιση ανά κανάλι. Η εταιρία στην τελευταία διαχειριστική χρήση είχε πωλήσεις της τάξης των € 181.000 και κέρδη € 40.000, ενώ διαθέτει μηδενικό δανεισμό. Το σύστημα υποστηρίζει περισσότερα από 850 συνδεδεμένα καταλύματα (ξενοδοχεία, apartments, βίλες, κ.α.) σε 10 χώρες, με κύριες αγορές τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, παρέχοντας ποιοτική υποστήριξη & κορυφαία τεχνολογία.

Η BookOnlineNow αναπτύσσει τεχνολογικές υπηρεσίες στον κλάδο της φιλοξενίας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2021 ανήλθε σε € 339.000 αυξημένος κατά 65% σε σχέση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 79.000, αυξημένα κατά 210% σε σχέση με το 2020. Ο κύκλος εργασιών της BookOnlineNow για το 1ο εξάμηνο του 2022 έχει ήδη ξεπεράσει τις € 185.000 συνεχίζοντας την αυξητική του τάση ενώ παράλληλα η εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό. Η εταιρία έχει αναπτύξει και παρέχει ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα Online κρατήσεων για ξενοδοχεία παγκοσμίως και επιπλέον προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και καινοτόμα εργαλεία αύξησης των απευθείας κρατήσεων και μεγιστοποίησης των πωλήσεων. Η πλατφόρμα BookOnlineNow χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 2.000 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε 60 χώρες & στην Ελλάδα.

H HotelOnCloud παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις για ξενοδοχεία και αποτελεί τον κύριο στρατηγικό εταίρο της BookOnlineNow στο εξωτερικό σε αγορές της Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Νότιο-Ανατολικής Ασίας και Λατινικής Αμερικής. Οι υπηρεσίες/λύσεις της εταιρίας περιλαμβάνουν επίσης την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ και εργαλεία για την αύξηση των απευθείας κρατήσεων από τον ιστότοπο του ξενοδοχείου. Ο κύκλος εργασιών της HotelOnCloud το 2021 ανήλθε σε € 127.800 αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 82.000. Ο κύκλος εργασιών της HotelOnCloud το 1ο εξάμηνο του 2022 ξεπέρασε ήδη τις € 127.000 ενώ παράλληλα η εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό.

Ο Όμιλος υλοποιεί με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές και τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων «all in one». Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.