Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, ανακοινώνει τη δημοσίευση  της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2022 που περιλαμβάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων  στο ευρύτερο πλαίσιο του ESG και το σύνολο των δράσεων των εταιριών του Ομίλου EPSILON NET, σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://www.epsilonnet.gr, στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και στον παρακάτω σύνδεσμο: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022