ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία EPSILON NET ανακοινώνει, ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου, Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών, αναβάλλεται λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και των επικείμενων ανακοινώσεων.

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη γνωστοποίηση για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής.