Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023

Η Εταιρία EPSILON NET ανακοινώνει, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr), η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2024 της Εταιρίας.