Μάνης Παντελεήμων του Αναστάσιου

O κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απέκτησε MBA Certificate, από το Institute of Management and Entrepreneurship of South Eastern Europe (IMESE), (Business School του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας), ενώ είναι κάτοχος EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT, από το Chartered Management Institute, UK.

Διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας σε κλάδους όπως Τρόφιμα και Αγροτικά προϊόντα, στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, στον κλάδο της Ενέργειας και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ενώ διατέλεσε για μια τριετία μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Εταιρία διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας.

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά και διαφοροποιημένα έργα, όπως

  • η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα
  • στην εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat), και σε Διεθνή έργα Τεχνικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Διεθνείς πόρους.

   

Διετέλεσε την περίοδο 2016-2017 Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, όπου επέτυχε να κάνει τον Όμιλο κερδοφόρο μετά από μια περίοδο 10 ετών συνεχών ζημιών.

Έχει πάρει μέρος σε σεμινάρια με αντικείμενο τις εκθέσεις ESG και ως στέλεχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε συμμετείχε σε επιτροπές για την αναβάθμιση του επιπέδου Εταιρικής Διακυβέρνησης των ελληνικών εταιριών.

Η διοίκηση του ανέθεσε την εποπτεία ως Μέλος ΔΣ για την σύνταξη και δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης ESG του Ομίλου της EPSILON NET για το 2021 αλλά και την αντίστοιχη του 2022, ενώ πρέπει να επισημανθεί η ενεργή συμμετοχή του στη διαδικασία σύνταξης και αξιολόγησης όλων των δεδομένων.