Μαρίνος Γεώργιος του Διονυσίου

Ο κ. Γιώργος Μαρίνος του Διονυσίου είναι Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Εθνική Τράπεζα από το 2017.

Από το 1993 εργάζεται στον τραπεζικό χώρο (Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος, Κτηματική Τράπεζα, και Εθνική Τράπεζα) σε ρόλους σχετικούς με έργα πληροφορικής και τεχνολογικού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού. Στην Εθνική Τράπεζα έχει συμμετάσχει με διάφορους ρόλους σε όλα τα μεγάλα έργα πληροφορικής που έχει επιχειρήσει η Τράπεζα τα τελευταία 20 χρόνια.

Έχει στην ευθύνη του, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Internet και mobile banking και της πλατφόρμας Open Banking.

Από το 1987 έως το 1993 εργάστηκε στο χώρο της ανάπτυξης εμπορικού λογισμικού αναπτύσσοντας λύσεις για μεγάλες εμπορικές εταιρείες σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λύσεων εμπορικού λογισμικού εκείνης της εποχής.

Έχει σπουδάσει στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ για το διάστημα 1997-2008 ήταν επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.