Ανακοίνωση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της SingularLogic