Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Δ.Σ. και Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από 28/07/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ για θητεία  που λήγει  μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω  εκλεγείς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

O κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ είναι Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Εθνική Τράπεζα από το 2017. Από το 1993 εργάζεται στον τραπεζικό χώρο (Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος, Κτηματική Τράπεζα, και Εθνική Τράπεζα) σε ρόλους σχετικούς με έργα πληροφορικής και τεχνολογικού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού. Στην Εθνική Τράπεζα έχει συμμετάσχει με διάφορους ρόλους σε όλα τα μεγάλα έργα πληροφορικής που έχει επιχειρήσει η Τράπεζα τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει στην ευθύνη του, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών & τεχνολογικών υπηρεσιών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών internet και mobile banking και της πλατφόρμας Open Banking. Από το 1987 έως το 1993 εργάστηκε στο χώρο της ανάπτυξης εμπορικού λογισμικού αναπτύσσοντας λύσεις για μεγάλες εμπορικές εταιρείες σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λύσεων εμπορικού λογισμικού εκείνης της εποχής. Έχει σπουδάσει στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ για το διάστημα 1997-2008 ήταν επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Μετά την ως άνω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
  5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος
  6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος
  7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.
  8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2023