Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου

Ο κ. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου είναι ο Chief Technology Officer (CTO) της Epsilon Net. Ο κ. Γρίμπελας έχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού για εφαρμογές SME, ERP, Retail, CRM, κλπ., σε μεγάλες εταιρείες του χώρου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Διετέλεσε Software Platforms Unit Manager στην Εταιρία SingularLogic όπου σχεδίασε την πλατφόρμα εφαρμογών Galaxy. Επίσης διετέλεσε Technical Director στην Εταιρία Advice, ενώ επί σειρά ετών ήταν Platform Manager καθώς και R&D Developer στην Εταιρία Unisoft, όπου συμμετείχε στον σχεδιασμό και υλοποίηση του ERP Atlantis, καθώς και του προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ/3.

Στην Epsilon Net ξεκίνησε τη συνεργασία του το 2013 όπου και ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας πλατφόρμας εφαρμογών PYLON. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας από τον Νοέμβριο 2014.