εξαγορά του συνόλου των μετοχών της DATA COMMUNICATION